B
iꕔEl̒j

Komyozen-ji
kyu Kameisi-bo
Kyu-Zasu-in
kyu-Mandokoro-bo
@ @@@@

Kanyo-ji
Jyouei-ji

Fugen-ji

Houkoku-ji

Ochi-ke
Okamoto-ke
Tensyaen
Tokaku-ji

Ryumon-ji
Kurusimma-ke

Hekigan-ji


@Ohoita Pref.
@Fukuoka Pref.
@Kumamoto Pref.
@Yamaguti Pref.
@Ehime Pref.